شماره خبر: 110522
تاریخ انتشار: 1400/07/01
کتاب منتخب مهرماه 1400
عنوان کتاب: حیات معنوی مولویعنوان کتاب: حیات معنوی مولوی

نویسنده: مهدی کمپانی زارع

«حیات معنوی مولوی» اثر «مهدی کمپانی‌زارع» است که به ترسیم خطوط مهم حیات معنوی «جلال الدین محمدبن محمد مولوی» پرداخته‌است. نویسنده در این اثر موقعیت فرهنگی زادگاه مولانا را تبیین و خاندان او را معرفی کرده‌است. علل مهاجرت خاندان بهاء ولد، دیدار مولانا با عطار نیشابوری و حوادث مرتبط با آن دیدار، تحصیل علوم رسمی مولانا در حلب و دمشق و بازگشت او به قونیه، شناخت شمس تبریزی پیش از دیدار با مولانا، تأکید شمس بر خودشناسی و تأثیر آن بر مولانا، عاقبت شمس تبریزی، اندیشه مولانا درباره سیاست، ارتباط مولانا با حاکمان وقت و... در این کتاب ارائه شده است. در پایان نیز، نظر معاصران مولانا همچون «صدرالدین قونوی، سعدی شیرازی، سراج الدین ارموی و دیگر معاصران وی به رشته تحریر در آمده‌است. انتشارات نگاه معاصر این کتاب را در 328 صفحه در قطع رقعی چاپ و منتشر کرده است.جستجو در سایت