شماره خبر: 190955
تاریخ انتشار: 1401/05/02
معرفی کتب منتخب مرداد 1401
عنوان کتاب: دایره المعارف من درباره جانوران: مرجعی مناسب و جذاب درباره جانورانعنوان کتاب:  دایره المعارف من درباره جانوران: مرجعی مناسب و جذاب درباره جانوران

نویسنده: پنلوپ آرلون

دایره­ المعارف، کتابی است که منابع اطلاعاتی درباره همه شاخه­های دانش یا یک موضوع خاص ارائه می کند و در واقع یک مخزن دانش برای ارائه همه گونه اطلاعات مهم است. با وجود این بهترین استفاده از دایره المعارف پاسخ به پرسش ها در زمینه اطلاعات عمومی و به منظور خودآموزی است. افراد اغلب برای برطرف کردن نیازهای اطلاعاتی روزمره به دایره المعارف ها رجوع می کنند. این نوع منابع می کوشند تا به دانش نظم داده و وضعیت دانش را در طی زمانی که در حال گردآوری است نشان دهند. کتاب دایره المعارف من درباره جانوران شامل دانستنی های هیجان انگیز و عکس های جذاب درباره جانوران است و پنج گروه اصلی جانوران شامل پستانداران، خزندگان، حشرات، ماهی ها و دوزیستان در این کتاب معرفی شده است. این کتاب در قطع رحلی بزرگ و در 160 صفحه توسط انتشارات «محراب قلم» به چاپ رسیده است.
جستجو در سایت