شماره خبر: 201166
تاریخ انتشار:
معرفی کتاب آبان ماه 1401
عنوان کتاب: اثرات سلاح های شیمیایی و بیولوژیک بر سلامتی و بهداشت فردیعنوان کتاب: اثرات سلاح های شیمیایی و بیولوژیک بر سلامتی و بهداشت فردی

نویسنده: سازمان بهداشت جهانی

در این کتاب، تأثیر سلاح‌های شیمیایی و میکروبی بر سلامتی افراد بررسی شده است. نوشتار حاضر، تلاشی است در راستای تبیین ویژگی‌ها و عوارض سلاح‌های شیمیایی و شرح شیوه‌های درمانی موجود. کتاب، مشتمل بر نه فصل است. نویسنده ابتدا، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک (میکروبی) را بررسی کرده، سپس به شرح اصول ارزیابی‌های کمی پرداخته است. در ادامه اثرات پزشکی این نوع سلاح‌ها را شرح داده است. وی فصلی را به انهدام منابع و سیستم‌های آبرسانی عمومی اختصاص داده و پیامدهای ناگوار روانی اجتماعی سلاح‌های یادشده را برشمرده است و سه فصل پایانی را به شرح قطعنامه‌های سازمان بهداشت جهانی در زمینة کنترل و مقابله با چنین سلاح‌هایی اختصاص داده است. این کتاب در 216 صفحه توسط انتشارات نوید شیراز و توسط سازمان بهداشت جهانی به چاپ رسیده است.                 
جستجو در سایت