شماره خبر: 221485
تاریخ انتشار: 1402/02/14 08:05
معرفی کتاب اردیبهشت 1402
عنوان کتاب: مثبت درمانیعنوان کتاب: مثبت درمانی

نویسنده: نورمن وینسنت پیل

نویسنده در این اثر تشریح می کند که رسیدن به کامیابی پایدار، فرایندی همیشگی و فعال است و فعالیت برای شکست دادن حالت های روحی همچون تردید، دودلی، ترس، نگرانی و افسردگی روحی ضروری است. همه ی این گرایش ها راه موفقیت کامل را دچار مشکل می کند. دکتر پیل به گونه ای الهام بخش نشان می دهد که عمل مثبت درحالی که به وسیله ی اعتقادی قوی حمایت شده باشد و عشق به خداوند آن را هدایت کند، هیچگاه در نبرد زندگی شکست نخواهد خورد. در فهرست کتاب مطالبی با عنوان های «به خود ایمان داشته باشید»، «همیشه انتظار بهترین ها را داشته باشید تا به دست آورید»، «قدرت ایمان در بازیافتن سلامت»، «قدرت دعا را بیازمایید»، «ذهن آرامک نیرو افزاست»، «کسب آرامش جسمی و روحی»، «تجویزهایی برای تسکین آلام روحی» و «من مغلوب شکست نخواهم بود» به چشم می خورد. این کتاب در قطع رقعی و در 330 صفحه توسط انتشارات دایره به چاپ رسیده است.

جستجو در سایت