شماره خبر: 221488
تاریخ انتشار: 1402/02/14 08:05
معرفی کتاب اردیبهشت 1402
عنوان کتاب: اتاق های فکر یا انجمن های جنگعنوان کتاب: اتاق های فکر یا انجمن های جنگ

گردآورنده: معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

اتاق های فکری که به لحاظ سیاسی در تدوین سیاست خارجی آمریکا تاثیرگذارند، عموما در واشنگتن مستقر هستند. هریک از این موسسات علاقه وافری به انجام پروژه های تحقیقاتی و افزایش اثرگذاری خود بر سیاست مداران دارند و هرکدام از رویکرد و جایگاه خاصی برخوردار هستند و به بخش جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا و نقش این کشور در جهان تبدیل شده اند. کتاب حاضر مشتمل است بر پنج فصل، حاوی بررسی پیشینه و ادبیات موجود درباره اتاق های فکر و نقش آنها در تصمیم سازی حکومت آمریکا. نویسنده در فصل نخست عوامل شکل دهنده سیاست خارجی ایالات متحده را بررسی نموده و در فصل دوم به تعاریف و تاریخچه اتاق های فکر پرداخته است. در فصل سوم کتاب ساختارها و گرایش های اتاق های فکر آمریکا تشریح شده است و فصل چهارم و پنجم اختصاص به مطالعات موردی اتاق های فکر و معرفی آنها در آمریکا دارد. برخی از عنوان های مطالب کتاب عبارت اند از: نهادهای حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی؛ نهادهای غیرحکومتی تاثیرگذار؛ شیوه های اثرگذاری اتاق های فکر؛ تربیت کادر متخصص برای حضور و نقش آفرینی در ساختارهای حکومتی؛ طبقه بندی اتاق های فکر؛ جهت گیری فلسفی و سیاسی؛ ساختار و کارمندان؛ نحوه همکاری و تعامل اتاق های فکر با ارتش آمریکا؛ شورای روابط خارجی؛ موسسه اقتصاد بین الملل و... این کتاب در قطع وزیری و در 291 صفحه توسط معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه به چاپ رسیده است.

جستجو در سایت