شماره خبر: 23345
تاریخ انتشار: 1394/08/11
اهداف کتاب خانه تخصصی1) فراهم ­آوری منابع اطلاعاتی­ فارسی و غیرفارسی در راستای سیاست ها و اهداف کتاب خانه

2) سازماندهی منابع اطلاعاتی و فراهم کردن امکان دستیابی آسان محققان به آن­ها برابر مقررات ویژه

3) گسترش فرهنگ کتاب خوانی  و گام برداشتن در جهت پژوهش محور نمودن کتاب خانه

4) کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در جامعه از طریق دسترس پذیری منابع موجود و حمایت از پژوهشگران 

5) حفاظت از منابع با ارزش موجود در كتابخانه مانند نسخه‌هاي خطي، چاپ سنگی، اسناد و مطبوعات.

6) تجهیز مداوم و روز آمد نگهداشتن منابع اطلاعاتی و ایجاد تسهیلات دسترسی به آن ها

7) تهیه و گسترش منابع الکترونیکی

8) ارائه خدمات ویژه به پژوهشگران و محققان

9) ایجاد کتاب خانه دیجیتالی آستان مقدس شاهچراغ(علیه السلام)، گسترش آن و اتصال به شبکه­ های جهانی اطلاع رسانی

10) معرفی و انتشار منابع ارزشمند کتاب خانه به مراجعان و پژوهشگران از طریق ایجاد پایگاه­ های اطلاعاتی مناسب

11) بهره ­گیری از پیشرفت های جهانی در زمینه علوم و فنون کتابداری و اطلاع ­رسانی در راستای اشاعه دانش

12) اجرای برنامه های همکاری با سایر مراکز اطلاع­ رسانی، دانشگاه­ ها و کتاب خانه ها و ارائه خدمت امانت  و همکاری بین کتاب خانه ایجستجو در سایت