شماره خبر: 30162
تاریخ انتشار: 1399/12/10
بازدید رییس مرکز پژوهش های آستان مقدس شاهچراغ (ع) از کتابخانه آیت الله زبرجدچهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 رییس مرکز پژوهش ها و مدیر کتابخانه تخصصی آستان مقدس شاهچراغ (ع) به همراه جمعی از کتابداران این مجموعه از کتابخانه آیت الله عبدالله زبرجد (آستانه ی حضرت سیدعلاالدین حسین بن موسی الکاظم (ع)) بازدید کردند.

نمایندگان آستان مقدس شاهچراغ (ع) ضمن بازدید از بخش های مختلف (نسخ خطی، چاپ سنگی، مخزن، سالن مطالعه و موزه) کتابخانه آیت الله عبدالله زبرجد ، با نحوه ارائه خدمات و سازماندهی منابع در این کتابخانه نیز آشنا شدند.

 در این دیدار که با حضور جناب آقای حکیمیان مدیر محترم آستان مقدس حضرت سیدعلاالدین حسین (ع) برگزار گردید؛ پیرامون همکاری کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهش های آستان مقدس و کتابخانه آیت الله عبدالله زبرجد در زمینه نسخ خطی، پژوهش، تبادلات بین کتابخانه ای و توسعه روابط، بحث و تبادل نظر شد.
جستجو در سایت